Modtagelse af nye børn

Nye børn får sendt en velkomsthilsen med informationer om, hvilken pædagog barn og forældre bliver tilknyttet og hvilken gruppe barnet skal være.

Vi lægger vægt på, at barnet får en stille og rolig start, så det vænner sig til de nye omgivelser.

En af forældrene er sammen med barnet de første dage. Dels for at gøre barnet trygt ved os og huset, og dels for at forældrene lærer os at kende og herved blive trygge ved at overlade barnet til os.

En god start for barn og forældre er vigtig for det fremtidige samarbejde. Gensidig tillid mellem forældre og pædagog gør starten lettere for barnet.
Vi aftaler hvornår barnet kan være alene uden Jer. Det er vigtig ikke at forlade sit barn den første dag i børnehaven selvom barnet er vant til at gå i en daginstitution. I skal huske at både børn, voksne og omgivelser er nyt for barnet.

Vi vil gerne vide om der er særlige hensyn.
Når børn fra vuggestuen rykker ned i børnehaven gør vi det nemmere for barnet ved at han / hun er på besøg i den gruppe barnet skal starte i minimum  to mandage og to fredage før de skal begynde.

Selv om de ”gamle” vuggestuebørn kender børnehaven, er det en omvæltning at komme fra at være ”den store” til at være ”den mindste”. Der er flere børn og færre voksne. Omvæltningen kan være lige så stor for forældrene. Det er en fordel for barnet at have nogle korte dage den første uges tid, p.g.a. omvæltningen med nye voksne, børn og omgivelser.
Forældre som ikke har haft børn i vuggestuen eller børnehaven før, får en rundvisnig inden start.

Den første dag holdes der samling, hvor børnene bliver præsenteret for hinanden. De mindste børnehavebørn har altid mulighed for at komme op og sove i vuggestuen.
Efter ca. 2-3 måneder har vi en samtale med Jer om hvordan det har været at starte i børnehaven.