.Start i børnehave

Nye børn får sendt en velkomsthilsen med informationer om hvilken pædagog barn og forældre bliver tilknyttet.

Vi lægger vægt på, at børnene får en stille og  rolig  i børnehaven, så de kan vænne sig til det nye miljø.

En af forældrene skal være sammen med barnet de første dage. Dels for at gøre barnet trygt ved os og huset, og dels for at forældrene lærer os at kende og herved blive trygge ved at overlade barnet til os.

En god start for barn og forældre er vigtig for det fremtidige samarbejde. Gensidig tillid mellem forældre og pædagog gør overgangen til børnehave lettere for barnet. Vi aftaler tidsrum fra dag til dag, om hvornår barnet kan være alene uden Jer .

Vi vil gerne vide om evt. specielle vaner eller særlige hensyn. Det er en fordel for barnet at have nogle korte dage de første ugers tid, p.g.a. omvæltningen med nye voksne, børn og omgivelser.

Hvis barnet kommer fra vores vuggestue kommer barnet ned i børnehave 14 dage før barnet skal starte mandage og fredage formiddage og spiser frokost.

Efter ca. 2-3 måneder har vi en samtale med Jer om hvordan det har været at starte i vuggestuen.