Velkomstfolder

 Kære forældre

Personale og forældrebestyrelsen byder Jer og Jeres barn velkommen til vores institution. Vi ser frem til et godt og ligeværdigt samarbejde, så vi i fællesskab kan skabe en glad og indholdsrig dagligdag for Jeres barn. Vi håber I vil være tilfredse med valget af vores institution.

Forældrebestyrelse: (læs mere under punktet på bjælken i menuen)

Stamkort:

Når dit barn begynder i institutionen, skal der udfyldes et stamkort. Alle informationer er fortrolige. Udover oplysninger om vaccinationer og lignende, indeholder stamkortet forældrenes telefonnummer hjemme og på arbejde. Det er vigtigt, at telefonnumrene er ajourført, så vi til enhver tid kan få fat på èn forælder. I skal samtidig underskrive samtykke ift. persondataforordningen.

Mødetider:

For at børnene kan deltage i formiddagens aktiviteter, er det bedst at de møder ind kl. 9 i institutionen, så kan de nå at komme stille og roligt ind af døren inden dagens planlagte aktiviteter går igang. Ring og giv besked, hvis dit barn kommer senere eller holder en fridag. I vindfanget ved indgangen til institutionen ligger børnehavens dagbog, hvor I kan læse om børnenes dag. Vuggestuens dagbog ligger på skrivepulten i vuggestuen.

Sygdom:

Ring altid besked ved sygdom – det er vigtigt at personalet hurtigt kan give andre forældre besked om evt. smitsomme sygdomme. Efter en sygdomsperiode, skal jeres barn være så raskt, et det kan deltage i gruppens aktiviteter både inde og ude. Hvis Jeres barn bliver syg, mens det er i institutionen, ringer vi til Jer, så I kan hente Jeres barn. Kun i tilfælde af kroniske sygdomme, giver personalet medicin.

Ferie:

Af hensyn til planlægningen af personalets ferie, er det vigtigt at I udfylder de feriesedler I modtager på mail eller skriver Jer på dem der hænger i institutionen. Det er vigtigt i forhold til planlægningen, at børnene holder den ferie, som I har noteret.

Forældresamarbejdet/forældrepartnerskabet

Vi har et stort ønske om at skabe et ligeværdigt samarbejde med jer forældre, hvor vi sammen skaber sammenhæng i børnenes hverdag. Derfor er det vores store ønske at;

• i læser og forholder jer til vores læreplan.

• I prøver at have forståelse for at jeres barn også er ét barn i en stor gruppe.

• I bidrager til at styrke venskaber mellem egne og andres børn.

• I bakker op omkring de aktiviteter vi laver med børnene.

• I hjælper børnene til at blive selvhjulpne. Der er så mange ting som børnene selv kan klare, enten helt selv eller med en lille hjælpende hånd.

• I bakker op om diverse arrangementer.

• I er med til at skabe en åben dialog, og bruger saglige begrundelser ved ros og kritik.