Kladde arkiv Velkommen

på Dybendal vinkler vi tingene
på Dybendal vinkler vi tingene

Kære forældre

Personale og forældrebestyrelsen byder Jer og Jeres barn velkommen til vores institution. Vi ser frem til et godt og ligeværdigt samarbejde, så vi i fællesskab kan skabe en glad og indholdsrig dagligdag for Jeres barn. Vi håber I vil være tilfredse med valget af vores institution.

Lidt om institutionen:

Institutionen åbnede 1. oktober 1953, er en selvejende integreret institution hørende under Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab sammen med 8 andre institutioner i København.

Institutionens åbningstid er kl. 7.00 – 17.00 hver dag.

Børnehaven er normeret til 37 børn og vuggestuen til 12 børn. Vuggestuebørnene holder til på 1. sal og børnehavebørnene i stuetagen.

Børnehavebørnene er fordelt på to stuer – rød/blå, grøn/ gul. 3 gange ugentlig er børnene aldersopdelt i gr. 1 (de mindste), gr. 2 (de mellemste) og store gruppen. Vores legeplads er rimelig stor, med plads til enelege, mindre gruppelege og større fælleslege.

Personale:

Leder 37 timer Pæd. medhjælper 37 timer

Souschef 35 timer Pæd. medhjælper 32 timer

Udd. pædagog 37 timer Pæd. medhjælper 30 timer

Udd. pædagog 37 timer Pæd. medhjælper 30 timer

Udd. pædagog 37 timer

Udd. pædagog 36 timer

Institutionen er en uddannelses institution, dvs. der er som regel en lønnet og / eller en ulønnet studerende fra et pædagogseminarium. Den studerende er i institutionen i henholdsvis 3 og 6 måneder.

Forældrebestyrelse:

Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, 1 – 2 personalerepræsen-tanter samt lederen uden stemmeret.

Navn og tlf.nr., samt referater fra bestyrelsesmøder hænger på forældrebestyrelsens opslagstavle. Alle forældre har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen ved at henvende sig til et medlem af

forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsens kompetence og årsberetning kan I læse på institutionens hjemmeside.

Stamkort:

Når dit barn begynder i institutionen, skal der udfyldes et stamkort. Alle informationer er fortrolige. Udover oplysninger om vaccinationer og lignende, indeholder stamkortet forældrenes telefonnummer hjemme og på arbejde. Det er vigtigt, at telefonnumrene er ajourført, så vi til enhver tid kan få fat på èn forældre.

Mødetider:

For at børnene kan deltage i formiddagens aktiviteter, skal de møde senest kl. 9.30. Ring og giv besked, hvis dit barn kommer senere eller holder en fridag. I vindfanget ved indgangen til institutionen ligger børnehavens dagbog, hvor I kan læse om børnenes dag. Vuggestuens dagbog ligger på skrivepulten i vuggestuen.

Sygdom:

Ring altid besked ved sygdom – det er vigtigt at personalet hurtigt kan give andre forældre besked om evt. smitsomme sygdomme. Efter en sygdomsperiode, skal jeres barn være så raskt, et det kan deltage i gruppens aktiviteter både inde og ude. Hvis Jeres barn bliver syg, mens det er i institutionen, ringer vi til Jer, så I kan hente Jeres barn.

Kun i tilfælde af kroniske sygdomme, giver personalet medicin.

Ferie:

Af hensyn til planlægningen af personalets ferie, er det vigtigt at I udfylder de feriesedler I modtager på mail eller skriver Jer på dem der hænger i institutionen. Det er vigtigt i forhold til planlægningen at børnene holder den ferie, som I har noteret.

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*