Alsidig personlig udvikling

Mål:
Hvert enkelt barn skal mærke, at det er noget ganske særlig.
At styrke børnenes indlevelsesevne så de bliver opmærksomme og respektere hinandens følelser.
Børnene skal udvikle en begyndende identitet. Kende deres alder og køn.
At børnene er i besiddelse af selvværd, så de har lysten og modet til at gå i gang med nye udfordringer.
At børnene har succes omkring sin egen kunnen.

Hvad gør vi
Vi respekterer når børnene giver udtryk for deres følelser som glæde, sorg, vrede, at være ked af det og være sur.

Vi hjælper børnene med at opnå viden om sig selv og andre ved at hjælpe barnet med at sætte ord på dets følelser og at lade dem se på hinanden når de enten er kede af det, vrede eller glade.

Personalet sørger for at være opmærksomme på hvert enkelt barn og sørge for at de bruger og udvikler egne evner og kompetencer. Vi udfordrer børnenes naturlige nysgerrighed ved at stille spørgsmål og lader børnene fortælle om egne oplevelser.