Krop og bevægelse

DSCI0023

Krop og bevægelse

Mål

  • Børnene skal have kendskab til de fem sanser
  • Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner samt en begyndende viden om hvad der gør kroppen sund.
  • Børnene skal udvikle en begyndende forståelse for egne og andres kropslighed i forhold til omverden.
  • Børnenes fin- og grov motorik styrkes.

 

Hvordan gør vi

Kropsbevidstheden styrkes når børnene har mulighed for at klatre, løbe, hoppe, gå, kravle, danse, spille bold, lave rytmik, slappe af og benytte diverse legepladser/ redskaber.

Borde og skamler i vuggestuen bliver inddraget når der skal laves en forhindrings-bane, så børnene på forskellige måder kan kravle rundt.

De får kendskab til begrebet højre og venstre, da vi allerede i vuggestuen f.eks. sætter ord på højre og venstre, når de skal have sko på.

På legepladsen laver vi forskellige bevægelses lege.

Børnene skal selv tage tøj af og på og deltage i det praktiske arbejde.

Vuggestuebørnene får så vidt mulig lov til at gøre det, som de giver udtryk for at de kan.

Dette er med til at give børnene mod til at gå i gang med udfordringer, og der er altid en voksen til stede som kan hjælpe, når det bliver for svært.