Mobning

Mobning

Vi accepterer ikke mobning i vores institution.

Mobning forstår vi ved:

· bevidst gentagne drillerier mod et barn.

· at kalde et barn ved øgenavne.

· ved konstant at udelukke et barn fra kammeratskabsgruppen p.g.a. anden nationalitet, et evt. handicap eller anderledes adfærd.

Vi kontakter forældrene til det barn, der mobber og det barn der bliver udsat for mobning.

Vi samler børnene og forelægger problemet på deres niveau ved at fortælle om hvordan det udsatte barn oplever at blive mobbet.

Vi lader børnene sætte ord på, hvordan vi skal behandle hinanden.

Vi tager også et problem op, hvis vi ser eller får en henvendelse fra forældre, om at deres barn beklager sig over at blive drillet / mobbet.