Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener

Mål

  • At børnene får kendskab til årstiderne.
  • At give børnene mulighed for oplevelser i naturen hele året.
  • At give børnene kendskab til forskelige vejrfænomener.
  • At give børnene muligheder for at eksperimenter med naturfænomener
  • At give børnene kendskab til affaldssortering og genbrug.

 

Hvordan gør vi

Vi tager til skov og strand og indsamler naturens materialer og bruger det i forskellige lege og laver collager.  

Børnene gør spontane fund på vores legeplads, hvilket vi benytter til få skærpet deres opmærksomhed på de insekter børnene finder, samt årstidernes skiften.

Vi har affaldssortering.

Personalet er opmærksomt på hvad børnene er optaget af.

Vi udfordrer børnenes nysgerrighed ved at besvare deres spørgsmål og stille modspørgsmål.