Sociale kompetencer

OPSÆTNING lille

Mål:

· At understøtte alle børns samvær og venskaber.
· At give alle børn en begyndende bevidsthed og forståelse for demokratiske rettigheder.
· At børnene lærer at samarbejde og hjælpe hinanden.
· At børnene lære at anerkende og respektere hinanden uanset kulturel baggrund.
· Lære børnene nogle leveregler i.f.t. hvordan vi behandler hinanden.

Hvordan gør vi:
Personalet understøtter børnenes ønsker om at lege sammen og hjælper børnene til et forpligtende fællesskab.

Børnene har mulighed for medbestemmelse på deres niveau, ved inddragelse i bl.a. planlægning af ture og forskellige aktiviteter. De sætter ord på deres ønsker og ideer, så de i fællesskab kan nå frem til enighed. På den måde lærer børnene at lytte til hinanden og at sige til og fra.

Børnene løser deres indbyrdes konflikter i det omfang de er i stand til. Personalet hjælper, ved bl.a. at lade børnene sætte ord på deres oplevelse af hvad der skete, og således give dem en forståelse for hinandens reaktion.

Konflikter behøver ikke altid at være negative.

Børnene skal være i stand til at sige nej på en ordentlig måde som f.eks.: ”Du må ikke være med lige nu, men lidt senere”

Institutionen har nogle ”leveregler” som vi og børnene bruger i hverdagen. Det handler f.eks. om drillerier, hjælpsomhed, oprydning m.m. De hænger ved indgangstrappen, så de er synlige i hverdagen. Hvis der er børn, der ind imellem glemmer ”levereglerne” går en voksen med barnet ud til tavlen og minder om at vi skal være sammen å en ordentlig måde.

Nogle af de nemmest forståelige ”leveregler” hænger i vuggestuen, for allerede her skal grundlaget for en god omgangstone starte.

Børnene skal have mulighed for at fordybe sig og kunne være i fred.