Sprog

Mål:

At fremme børnenes sproglige udvikling.
At støtte børnene i at anvende sproget til konfliktløsning.
At give børnene kendskab til kropssprog.
At børnene får kendskab til forskellige begreber.

Hvordan gør vi

Et sprogstimulerede miljø opstår, ved at vi voksne tager udgangspunkt i de daglige rutiner mellem børn og voksne. Samspillet skal gøres sprogligt spændende og invitere andre børn med, så lysten til fælles kommunikation opstår. Vi skal i vores henvendelser italesætte – gerne med humor – ethvert samspil med børn og voksne, ledsaget af handlinger.

De fysiske rammer skal være med til at fremme sproget ved f.eks. at hænge børnenes forskellige tegninger, malerier m.m. op, så de f.eks. har et samtaleemne.

Personalet er i det daglige samvær opmærksom på deres eget sprogbrug, bruger sproget nuanceret og sætter ord på deres og børnenes handlinger.

Vi synger, læser historier, benytter os af rim og remser.

Børnene bliver sprogligt udfordret ved f.eks. på ture at sætte ord på deres oplevelser og lade dem fortæller deres historier. Vi lader børnene forklare forskellige begreber og stiller mange spørgsmål til dem. I det hele taget lader vi børnene komme til orde i hverdagen, ved samlinger, frokosten m.v.

Ikke alle børn har sprog til det hele, men de voksne skal være i stand til at tyde de signaler, som børnene sender og sætte ord på over for børnene.

Børnene får på skift ”den hemmelige pose” med hjem. Hvor de f.eks. skal have et dyr / en bog/ noget legetøj, et billede fra sommeren / en sang m.v. Barnet skal så fortælle tre ting om genstanden, hvorefter de andre børn skal gætte hvad det er. Dette skal forberede sammen med deres forældre derhjemme.

Vi spiller forskellige spil, såsom memory, billedlotteri, vildkatten o.a.

Vi læser historier og benytter vores eventyrkasser, hvor både børn og voksne fortælle eventyr.

Vi bruger rim og remser.

Vi leger med forskellige begreber som ovenpå, ved siden af, overfor, ind, vi taler i nutid og datid, få, mange osv.

Personalet skal støtte børnene i at læse hinandens kropssprog ved mimiske lege.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*