Sprogstimulering

En pædagog er sprogansvarlig og vi sprogtester de børn som har brug for det.

Både de to- sprogede børn og andre børn som har behov for ekstra sprogstimulering får ekstra opmærksomhed både i dagligdagen og særskilt.

Mål:

At fremme børnenes tilegnelse af de danske sprog
At fremme børnenes ordforråd og forståelse.
At de kan indgå i en dialog.
At de kan begå sig i en leg.
At de bliver i stand til at give udtryk for deres følelser
Hvad gør vi
Vi skal i vores henvendelser italesætte – gerne med humor – ethvert samspil med børn og voksne, ledsaget af handlinger.

Sprogstimuleringen foregår hver fredag formiddag på vores personalestue, og der bliver tilrettelagt et program med efterfølgende evaluering.

Vi spiller forskellige spil, såsom memory, billedlotteri , vildkatten o.a.

Vi læser historier og benytter vores eventyrkasser, hvor både børn og voksne fortælle eventyr.

Vi bruger rim og remser.

Børnene får på skift ”den hemmelige pose” med hjem. Hvor de f.eks skal have et dyr / en bog/ noget legetøj, et billede fra sommeren / en sang m.v.. Barnet skal så fortælle tre ting om genstande, hvorefter de andre børn skal gætte hvad det er.

Vi leger med forskellige begreber som ovenpå, ved siden af, overfor, ind, vi taler i nutid og datid, få, mange o.s.v.

Vi motiverer de andre børn til at være tydelig i deres sprog og i deres samvær.